top of page
Ekonomiese  en  Bestuurswetenskappe  Graad 7 Kwartaal 1 Aktiwiteitsboek

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 Kwartaal 1 Aktiwiteitsboek

Tradisionele samelewings, Ruilhandel, Skuldbewyse/promesses, Muntstukke in Suid-Afrika, Papiergeld, Elektroniese bankdienste, Behoeftes en begeertes, Basiese behoeftes van lande, Primȇre en sekondȇre behoeftes, Beperkte hulpbronne om behoeftes enbegeertes te bevredig., Goedere en dienste, Produsente en verbruikers, Huishoudings as vervaardigers enverbruikers, Waterbesparing, Herwinning en hergebruik van goedere endienste, Besighede, Voordele en nadele van formele eninformele besighede, Nadelige gevolge van natuurrampe virbesighede:, Gesondheidsepidemies

Memorandum ingesluit

    R60,00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page